Projecten

In het kader van ontwikkelingssamenwerking stelt de Stichting zich ten doel fondsen te werven ten bate van de kinderen van de doven- en gehandicaptenschool te Madurai, India. Het ingezamelde geld wordt goed besteed, zodat we deze kinderen een menswaardig bestaan en alles wat daarmee verband houdt, kunnen geven.

Zo heeft de Stichting met uw hulp in de afgelopen jaren al een aantal mooie projecten mogen realiseren. In de submenu’s vindt u per jaar welke projecten dat zijn.

Klik hier voor een overzicht van de donaties gedaan tot nu toe.