Projecten 2015

– Grond
– Nieuwe DVD / TV / Videogames voor de kinderen die intern verblijven
Gerealiseerd dankzij H. Cartens en C. Bos via de opbrengst van hun 65e verjaardag.
– Nieuwe uniformen
Gerealiseerd dankzij de opbrengst van het 450-jarig bestaan van de Lutherse Kerk te Woerden.
– Personeelskosten (1e – 4e kwartaal)
– Realisatie van de jongenstoiletten en de bouw van een invalidetoilet
Gerealiseerd dankzij de Christelijke Basisschool Margriet, de kerstpaketten-actie van de SPCO-scholen, een gift van de gemeente en de Lutherse Kerk (dankzij hun 450-jarig bestaan). Allen gevestigd te Woerden.
– Rijst
– Scooter voor Shamilla