De Kinderen

De ouders wordt gevraagd om een dagdeel mee te helpen op de school. Zo leren zij om te gaan met hun meervoudig gehandicapte kind en leren ze gebarentaal om met hun dove kind te communiceren.

De meeste kinderen komen zo rond de leeftijd van 2,5 à 3 jaar naar school en blijven meestal tot ze startbekwaam zijn om de maatschappij in te gaan. Het valt in India zeker voor gehandicapte jongvolwassenen niet mee om werk te vinden, vandaar dat de school nadrukkelijk inzet op een vervolg in de maatschappij.

In principe gaan de kinderen iedere avond weer naar huis, tenzij ze ver weg wonen of verstoten zijn. Ze kunnen dan blijven slapen in een klaslokaal. Eten wordt soms van thuis mee genomen, maar meestal krijgen de kinderen op school een goede maaltijd, bestaande uit rijst en groenten.

Voorts dragen de kinderen allemaal een schooluniform. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de afkomst van kinderen.

Daarnaast krijgen de kinderen al naar gelang hun individuele behoefte logopedie, fysiotherapie en/of andere ondersteuning. Wanneer nodig is er medische ondersteuning van een kinderarts, die dit werk belangeloos doet.