De Kinderen

Iedereen is welkom op de Doven- en Gehandicaptenschool, ongeacht welk geloof. Van de ouders wordt gevraagd om een dagdeel mee te helpen op de school. Zo leren de ouders om te gaan met hun meervoudig gehandicapte kind en leren ze gebarentaal om met hun dove kind te communiceren.

De kinderen komen voor het eerst naar school als ze 2,5 à 3 jaar zijn. Ze blijven meestal totdat ze een baan hebben gevonden. Het is vaak niet eenvoudig om een baan te vinden en zeker voor de meervoudig gehandicapte kinderen is dat moeilijk.

In principe gaan de kinderen iedere avond weer naar huis, tenzij ze ver weg wonen of verstoten zijn. Ze kunnen dan blijven slapen in een klaslokaal. Eten wordt soms van thuis mee genomen, maar meestal krijgen de kinderen op school een goede maaltijd, bestaande uit rijst en groenten.

De kinderen dragen allemaal een schooluniform. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de afkomst van kinderen.

De kinderen krijgen logopedie en fysiotherapie op school. Ook komt er, wanneer het nodig is, een kinderarts uit het ziekenhuis langs, die dit werk belangeloos doet.