Verplichte Documenten

Op deze pagina vindt u de officiële documenten welke verplicht zijn voor een Stichting met de ANBI Status.

– ANBI Basisdocument: Klik hier.
– Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen: Klik hier.
– Beleidsplan: Klik hier.
– Jaarverslag: Klik hier.
– De balans en staat van baten en lasten 2019: Klik hier.
– De balans en staat van baten en lasten 2020: Klik hier.
– De balans en staat van baten en lasten 2021: Klik hier.
– De balans en staat van baten en lasten 2022: Klik hier.

Kascontrole
Boekjaar 2014
Boekjaar 2015
Boekjaar 2016
Boekjaar 2017
Boekjaar 2018
Boekjaar 2019
Boekjaar 2020
Boekjaar 2021
Boekjaar 2022