De School

Midden in het centrum van Madurai, dicht bij de Minakshi Tempel, ligt het kantoor van de school. De school valt onder het bestuur van de YMCA Madurai. En hoewel de school dus een Protestants-Christelijke grondslag heeft, zijn ook kinderen van andere gezindten en religies welkom.

Het betreft kansarme kinderen die doof of meervoudig gehandicapt zijn.
Vaak worden deze kinderen weggestopt of verstoten uit hun familie, uit schaamte. Het bestuur van de YMCA Madurai spoort deze kinderen op en probeert de familie ervan te overtuigen dat ook deze kinderen aangepast onderwijs verdienen.

Het standpunt van de school: de kinderen op deze school zijn niet zielig, ze zijn anders.
Ieder kind is uniek en daarom hebben ze, net als gewone kinderen, recht op scholing en een menswaardig bestaan.