Nieuws

oktober 2016
Op woensdag 28 september is het (nog niet volledige) bestuur bijeengekomen voor de eerste vergadering na het zomerreces. Vele zaken kwamen ter tafel en vanavond heeft u via de e-mail een update van ons mogen ontvangen met o.a. de aankondiging dat de nieuwsbrief in de maak is en eind oktober/begin november verstuurd zal gaan worden. Heeft u onze update niet ontvangen en wilt u straks ook de nieuwsbrief niet missen? Laat dan uw e-mailadres achter in een PB of stuur een e-mail naar dovenschoolmadurai@gmail.com